Σεμινάρια Δραματοθεραπείας

Τα σεμινάρια Δραματοθεραπείας, αφορούν βιωματικά εργαστήρια για όσους/ όσες θέλουν να γνωρίσουν την μέθοδο, τον χώρο και τον/ συντοντιστή/συντονίστρια.

Ο στόχος τους είναι να δώσουν στους συμμετέχοντες ένα ερέθισμα προς σκέψη ή ψυχοθεραπευτική διεργασία.

Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

Στα καλλιτεχνικά εργαστήρια, οι στόχοι είναι κυρίως η καλλιέργεια των εκφραστικών μέσων, η αισθητική και η συνύπαρξη μέσα στην ομάδα.