Ομάδες Δραματοθεραπείας

Στην ομάδα, τα μέλη καλούνται να σχετιστούν μέσω της τέχνης και να συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα δρώμενο, του οποίου ο στόχος δεν είναι μόνο η αισθητική αλλά συγχρόνως εκφράζει τις ιδέες και το συναίσθημα τους την δεδομένη στιγμή. Στην ομαδική δραματοθεραπεία, τα μέλη έχουν την ευκαιρία να εμπειριστούν τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές του θεάτρου, πχ. στανισλάφσκι, τελετουργικό θέατρο, αρχαίο θέατρο, χορόδραμα κα, αλλά με στόχο την αυτογνωσία και την θεραπευτική αλλαγή.

Τα μοντέλα της ομαδικής Δραματοθεραπείας είναι τρία:

  1. Το Δημιουργικό, με στόχο την δημιουργικότητα, το παιχνίδι και την συντροφικότητα.
  2. Το Στοχευμένο, όπου τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να αναζητούν βοήθεια, να  αλληλοϋποστηρίζονται και να διαχειρίζονται μια συγκεκριμένη πάθηση ή απώλεια.
  3. Το μοντέλο της αυτογνωσίας, όπου η ομάδα είναι αορίστου χρόνου και τα μέλη της δουλεύουν πάνω σε θέματα αυτογνωσίας και ύπαρξης.

Στην Ομαδική Δραματοθεραπεία τα οφέλη είναι τα εξής:

  • Δημιουργία Σχέσεων Εμπιστοσύνης
  • Καλλιέργεια δημιουργικότητας και φαντασίας
  • Ενσυναίσθηση μεταξύ των μελών
  • Ανάπτυξη εκφραστικών μέσων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Ενθάρρυνση του αυθεντικού σχετίζεσθαι
  • Διερεύνηση εναλλακτικού τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς και δράσης